MANAGERPORT®: Prístav v mori skúseností.
Pridaj sa k nám. Získaj a zdieľaj Lesson poučenia , Link linky, Question otázky.

Select at least one category:

Lesson
48

Pocity po prijatí dôležitého rozhodnutia. Úľava alebo pochybnosť?

Fajn. Je rozhodnuté. Konečne sa viem posunúť o krok ďalej. Viem kam smerujem. Viem kde začať. Viem, čo všetko je treba pozmeniť, adaptovať.. V hlave sa mi premieta „Big Picture“, vizualizujem si čo, kde, kedy, ako a s kým....predsa som si dobre zvážil/la PRE a PROTI. Poznám riziká ale aj príležitosti. Viem, prečo som sa takto rozhodol a tiež prečo som sa musel/a rozhodnúť teraz...

Lesson
14

Naťahovanie projektu zo strany zákazníka - viazanie našich kapacít

Otázkou je ako formulovať požiadavku na zákazníka, aby projekt zbytočne nenatiahol na dlhý časový úsek. Ak projekt je naťahovaný so strany zákazníka zbytočne nám viaže kapacity pre tento projekt, členovia tímu musia prepínať medzi týmto stále neukončeným projektom a inými projektami. Aký má dôvod zákazník projekt naťahovať?

Lesson
12

Riadenie dokumentácie vo firme/na zákazke/projekte

Postupné vytváranie technickej dokumentácie/dokumentácie zákazky má byť riadené a jednotlivé medziverzie a zmeny majú byť evidované. Má byť jasné, ktorá verzia je platná a je použitá vo výrobe. Každá zmena v tejto dokumentácii (napr. zo strany technológa, konštruktéra) musí byť jednoznačne označená („čo je zmenené“) a zaevidovaná ako následná vyššia verzia. Dokument musí obsahovať zoznam zmien.

Lesson
5

Zmenový a transformačný proces

Aká je správna postupnosť v zmenovom/transformačnom procese? Kedy meniť formálne štruktúry – aplikovanie zmien vs. formálny proces/Organizačná štruktúra? Pojem transformácia hovorí o tom, že zmena je nielen akceptovaná ale je prijatá. Ľudia sa so zmenou aj mentálne stotožnili – prijali ju.

Lesson
10

Motivácia k sebarozvoju

Sebarozvoj a rozvoj je v súčasnom rýchlom svete nutnosť – inak nevieme byť platní členovia tímu- Niekto je vnútorne nastavený pre priebežný rozvoj jeho/jej znalostí a správania sa. U iných je potrebné vedieť brnknúť na správnu strunu.

Lesson
15

Činnosti projektovej kancelárie - podpora pre projektového manažéra/ku

Projektová kancelária je zodpovedná za poskytovanie administratívnej podpory projektovým manažérom s cieľom napomôcť dosiahnutiu výsledkov projektu v daných časových a nákladových limitoch. Rozlišujme kanceláriu riadenia projektov (Project Management Office), tá má vo firme iné úlohu: rozvoj projektových manažérov, aktualizácia metodiky radenia projektov, výber vhodných nástrojov a taktiež spolupráca s TOP manažmentom pri výbere pre vhodných (biznisovo opodstatnených projektov)do portfólia projektov firmy. Len tieto projekty sú zaradené do porfólia projektov firmy.

Lesson
66

Frustrujúci pocit, nemať „hlas“. Praktické tipy.

Stáva sa Vám, že na schôdzi alebo pri diskusii, sa nemôžete dostať k slovu? Alebo Vás neustále prerušujú a prekrikujú kolegovia, a nedovolia Vám dokončiť myšlienku? Aj keď sa štatistiky v číslach rôznia, trend ukazuje, že v profesionálnom svete väčšinou muži prerušujú ženy. Alebo ženám jednoducho nedovolia vstúpiť do rozhovoru.

Lesson
40

Nová výzva pre projektového manažéra – „Kultúra zdravia pre biznis“

Súčasná doba prináša preferenciu online stretnutí, či už dôvodu pandemických opatrení alebo z dôvodu strachu, resp. obavy ľudí o svoje zdravie. No na druhej strane ... priznajme si, kto z nás si rád zapne kameru pri stretnutí s novým zákazníkom? Osobné stretnutia, možnosť diskutovať o prípadnom probléme za asistencie neverbálnej komunikácie chýbajú mnohým z nás. Dopad súčasného spôsobu komunikácie na projektový tím bol jednou z tém, o ktorej sme diskutovali na webinári „Projects Succeed More as a Result of Culture of Health for Business (CoH4B)“ pod vedením Briana Cracknella.

Lesson
55

Kultúra zdravia pre biznis

Denne riešime v práci alebo počas pracovných stretnutí so zákazníkom otázku, aké je dnes normálne správanie pri stretnutí? Ľudia chcú byť profesionálni ale niektorí pritom bojujú s obavami alebo so strachom o svoje zdravie. Podávanie si rúk bolo nahradené ťuknutím si lakťami, vidíme to v televízii v záberoch z európskeho parlamentu. Stále ale máme túžbu vrátiť sa k starému dobrému podaniu si rúk spojenému s pohľadom do očí a toto stále považujeme za štandard, ku ktorému sa jedného dňa hádam vrátime. Otázka ale znie - vrátime sa ešte k spôsobu života a komunikácie spred roku 2020? Toto bola jedna z otázok, nad ktorou sme sa dnes spoločne zamýšľali počas workshopu na tému CoH4B - Kultúra zdravia pre business pod vedením Briana Cracknell.

Zabudnuté heslo?

Mám záujem stať sa členom Vstupný formulár

Prosím prečítaj si pravidla členstva a spracovanie a ochrana osobných údajov

Užívateľ prečítal a súhlasí s:

Kontrola registrácie a schválenie členstva v komunite MANAGERPORT® je vykonaná spravidla do 1 hodiny. Registrácia po 18:00 je schvaľovaná nasledujúci deň.

Informáciu o schválení za člena komunity dostanete na Váš email. Ak ste email o schválení nedostali prosím prekontrolujte si SPAM adresár, niektoré serveri môžu takýto typ emailu považovať za SPAM.

Please press the button.
Save All Changes.